Var det grundlovsbrud – ja måske?

I størstedelen af pressen kan man i dag (21/2-13) læse, at stats- og udenrigsministrene blev frifundet ved Højesterets dom i går den 20. februar. Det begrundes med, at Højesteret hævder, at der ikke blev begået grundlovsbrud, da Lissabon-traktaten blev besluttet tiltrådt på grundlag af almindeligt flertal i Folketinget.
Men forholder det sig, som størstedelen af pressen skriver? Nej ikke hvis man læser dommen grundigt nok.

Pressemeddelelsen om dommen indledes ganske rigtigt med, at ”Højesteret frifinder statsministeren og udenrigsministeren ---”, og det gør Højesteret ganske rigtigt ved at stadfæste landsrettens dom, som frifinder stats- og udenrigsministrene.

Men ulejliger man sig ind i selve domsteksten, opdager man det interessante, at dommen ikke forholder sig til sagsøgerne påstand, at tiltrædelsen skede ”i strid med grundloven”! Dommen afgør ikke direkte, om der blev begået grundlovsbrud - eller ej!
Men hvad siger Højesteret da så om det, der skete, da Folketinget med almindeligt flertal vedtog loven om tiltrædelse af Lissabon-traktaten? Højesteret skriver, at:
”Det er ved loven om gennemførelse af Lissabon-traktaten forfatningsretligt forudsat, at der ikke ved Danmarks tiltrædelse af Lissabon-traktaten er sket yderligere overladelse af beføjelser. Det er ved den forfatningsretlige vurdering lagt til grund, at Lissabon-traktaten skal forstås i overensstemmelse med de protokoller og erklæringer, der er medtaget som bilag til traktaten”.
Ordene ”forudsat” og ”vurdering” er afgørende. De betyder, at det stadig er et åbent spørgsmål, om Justitsministeriets vurdering at der ikke afgives suverænitet ved tiltrædelse af Lissabon-traktaten holder stik for en indgående juridisk prøvelse – eller ej! Og Højesteret peger på, at spørgsmålet kan rejses i nye sager, der har konkret udgangspunkt i en eller anden EU-lov/retsakt, som formodes at ligge uden for, hvad EU har fået suverænitet til at bestemme.
Så: var det grundlovsbrud eller ej?
Det kan kun afgøres ved en eller flere nye sager.

Helge Rørtoft-Madsen
koordinator for sagsøgerne/appellanterne i Lissabon-sagen.