Støt Folkeafstemningskomitéen 2010

Læs foreningens vedtægter her.

Fornavn*
Efternavn*
Adresse (vej, nr, post-nr.)*
Telefon
E-mail
Jeg tilslutter mig FOLKEAFSTEMNINGSKOMITÉ 2010 - og indbetaler 100 kr i kontingent på reg.nr. 0400, konto nr. 4015344844*

Hvad indebærer det at tilslutte sig `Folkeafstemningskomité 2010`?

Bliver man medansvarlig for omkostningerne ved at føre sagen? Er man forpligtet til at møde frem og overvære sagens behandling i retten? Bliver ens navn offentliggjort i pressen?

Spørgsmål: Bliver man medansvarlig for omkostningerne ved at føre sagen?

Svar: Nej, det gør man ikke!

Spørgsmål: Er man forpligtet til at møde frem og overvære sagens behandling i retten og til at fungere som "vidne" i retten?

Svar: Nej, ingen af delene! Man kan frit møde i retten, hvis man kan og vil.

Spørgsmål: Bliver ens navn offentliggjort, f.eks. i pressen, hvis man er tilsluttet FOLKEAFSTEMNINGSKOMITE 2010?

Svar: Som almindeligt medlem er man anonymt med i komiteen, og navnet kan ikke oplyses. Kun hvis man tilmelder sig som intervenient kan komiteen offentliggøre et navn i lighed med sagsøgernes navne.

Hvis du har yderligere spørgsmål omkring FOLKEAFSTEMNINGSKOMITÉ 2010, så skriv til os.