De 35 borgere - sagsøgerne

Her er listen over de 35 borgere, der har stævnet Lars Løkke Rasmussen og Per Stig Møller for brud på grundloven

13. februar 2010

 • Annelise Ebbe, Oversætter og forfatter
 • Ib Spang Olsen, Tegner og forfatter
 • Niels Hausgaard, Entertainer
 • Christian B. Karstoft, Provst emer.
 • Hans Henningsen, Fhv. højskoleforstander
 • Finn Sørensen, Bryggeriarbejder
 • Karen Horsens, Domprovst emer.
 • Andreas Åbling Petersen, Landmand
 • Poul Erik Andreassen, Regionsrådsmedlem
 • Sven Skovmand, Forfatter, fhv. MF
 • Hanne Reintoft, Forfatter m.m.
 • Drude Dahlerup, Professor
 • Hedvig Vestergaard, Seniorforsker
 • Ole Jensen, Medl. af arbejdsudv. Fagbevægelsen mod Unionen
 • Helge Rørtoft-Madsen, Pastor emer.
 • Marianne Saxtoft, Udviklingskonsulent
 • Jesper Jespersen, Professor
 • Erik Bach, Togfører
 • Hanne Jakobsen, Lektor
 • Jens Frederik Dahl Schelde, Arkitekt
 • Knud Bjerre Engsnap, Fhv. lektor
 • Anette Nilsson, Stud. jur.
 • Jørgen Raffnsøe, Ekspeditionssekretær
 • Uffe Geertsen, Miljøkonsulent
 • John Holten-Andersen, Lektor, lic.tech.
 • Haakon Brandt, Fhv. amtsdirektør
 • Klaus Lorenzen, Medl. af arbejdsudv. Fagbevægelsen mod Unionen
 • Elisabeth Bergsøe, Billedkunstner
 • Bo Jeppesen, Læge
 • Karen Margrethe Hansen, Fhv. undervisningskonsulent
 • Villy Klit-Johansen, Pastor emer.
 • cand. jur. Thorkild Sohn, Fhv. efterskoleforstander,
 • Finn Hermann, Pensioneret gymnasielektor
 • Christian Juhl, Formand for 3F Silkeborg

 

Note: Der var oprindeligt 38 sagsøgere. Ole Tonsgaard, Fhv universitetslektorer er desværre afgået ved døden og Peter Westermann, Stud. scient. pol. samt Thomas Medom har trukket sig fra sagen.