Kontakt Sagsøgergruppen i retssagen om Lissabon-traktaten

Sagsøgergruppen i retssagen om Lissabon-traktaten
Att. Helge Rørtoft-Madsen
Næbvej 49
4720 Præstø

Email: info@folkeafstemningskomiteen.dk

Støttebidrag og medlemskontingent til Folkeafstemningskomite 2010 bedes indsat på reg.nr. 0400, konto nr. 4015344844.