PRESSEMEDDELELSE:

HVEM HAR RET? – REGERINGEN ELLER 30 BORGERE?

ONSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 12.00 afsiger Højesteret den endelige dom i grundlovssagen om Lissabon-traktaten.

Modparterne i grundlovssagen om Lissabon-traktaten - 30 borgere imod regeringen - har nu talt deres sidste ord i Højesteret før dommen. De 30 sagsøgere/appellanter suppleret af Folkeafstemningskomite2010s ”intervention” i sagen med støtte i 2504 andre borgere som ”biintervenienter”.

Professor Ole Krarup fik det sidste ord i Højesteret og udtalte, at:

”Den dom Højesteret skal afsige, er en retshistorisk dom, fordi spørgsmålet om hvad der nødvendiggør at man skal følge grundlovens § 20, aldrig før har været prøvet i dansk ret. Højesterets dom må endvidere imødeses i spænding og med stor interesse, fordi dommen ikke alene kan få betydning for fremtidig anvendelsen af § 20, men også for befolkningen og det danske demokrati”.

Oprindelig stævnede sagsøgerne (i 2008) statsminister Fogh Rasmussen og udenrigsminister Per Stig Møller for grundlovsbrud. Derefter arvede Løkke Rasmussen-regeringen sagen.  Og nu er sagen gået i arv til S-R-SF-regeringen, dvs. til statsminister Helle Thorning Smidt og udenrigsminister Villy Søvndal.

Spændende bliver det at se Højesteret varetage sin rolle landets højeste domstol, uafhængigt i forhold til den lovgivende (folketinget) og den udøvende (regeringen) magt i en sag, hvor Danmarks forhold til EU er i spil.

Ved Højesterets 350 års jubilæum udtalte Højesterets præsident Børge Dahls i sin tale på Københavns Universitet den 14. februar 2011 bl.a., at

”Højesteret har et særligt ansvar for en retsudvikling, der er forankret i dansk retstradition”, og at den ”skal ikke være mere dynamisk end godt er” (s.9-10)

Og i forlængelse af hans ord om de berømte grundlovssager - Tvind- og Maastricht-sagerne - bemærkede præsidenten, at det er ”åbenbart, at Grundloven sætter grænser for lovgiver, som Højesteret står vagt ved” (s.11-12)

Endelig sagde Børge Dahl, at ”Højesterets grundlovsprøvelse er indgående, når det gælder, men sker i alle tilfælde uden nogen som helst form for politisering helt i overensstemmelse med dansk forfatningstradition for grundlovsfortolkning”.

På vegne af sagsøgerne/appellanterne og Folkeafstemningskomite2010.

Helge Rørtoft-Madsen, tlf. 26825562.

 

Tegninger fra retssagen af Anette Carlsen kan frit anvendes til elektroniske og trykte nyhedsmedier med kreditering © Annette Carlsen www.annettecarlsen.dk