• 29. april 2013 - Højesteret veg udenom [pdf]
 • 14. december 2012 - Appelanternes påstandsdokument og sammenfattende processkrift [pdf]
 • 15. juni 2012 - Landsrettens pressemeddelelse om dom [pdf]
 • 11. juni 2012 - SKAL LISSABON-TRAKTATEN TIL FOLKEAFSTEMNING? Pressemeddelelse [pdf]
 • 12. marts 2012 - Sammenfattende processkrift fra Kammeradvokaten [pdf]
 • 12. marts 2012 - Sagsøgernes påstandsdokument [pdf]
 • 7. februar 2012 - Til EU-formandskabet og EU-medlemslandenes regeringer og befolkninger [pdf]
 • 7th of february 2012 - To the EU Presidency, the Governments of the EU member states, and the EU populations [pdf]
 • 7. fevrier 2012 - Pour la Présidence de l’UE e les gouvernements et les peoples des états members des pays de l’UE [pdf]
 • 7. februar 2012 - An Den EU-Vorsitz und die Regierungen sowie Bevölkerungen der EU-Mitgliedsländer [pdf]
 • 3. februar 2012 - Pressemeddelelse om EU-finanspagten [pdf]
 • 8. december 2011 - Press release in occasion of the EU summit [pdf]
 • 8. december 2011 - Pressemeddelelse i anledning af EU-topmødet [pdf]
 • 1. september 2011 - Duplik [pdf]
 • 24. juni 2011 - Processkrift [pdf]
 • 27. maj 2011 - Svarskrift [pdf]
 • 11. januar 2011 - Højesterets dom [pdf]
 • 29. november 2010 - Sammenfattende processkrift til Højesteret [pdf]
 • 12. oktober 2010 - Procesbevillingsnævnets afslag [pdf]
 • 19. august 2010 - Klage til Procesbevillingsnævnet [pdf]
 • 5. august 2010 - Civilstyrelsens afslag på ansøgning om fri proces [pdf]
 • 28. oktober 2009 - Udskrift fra domsbogen i Østre Landsret [pdf]
 • 28. oktober 2009 - Pressemeddelelse fra Østre Landsret [pdf]
 • 15. juni 2009 - Ole Krarup - Påstandsdokument [pdf]
 • 4. juni 2009 - Kammeradvokaten - påstand om afvisning [pdf]
 • 15. oktober 2008 - Ole Krarup - Replik [pdf]
 • 14. juni 2008 - Ole Krarup pva 30 borgere - Stævning - EU's grundlov og Danmarks grundlov [pdf]