Jan 25, 2012

HÆDERSMANDEN IB SPANG OLSEN ER DØD


Den sidste af Ib Spang Olsens flere hundreder plakater er og bliver nu efter hans død den, han nåede at tegne og tilegne til oplysning om den verserende grundlovssag om Lissabontraktaten, han var medsagsøger i.

Ib Spang Olsens sidste plakatDen sidste af Ib Spang Olsens flere hundreder plakater er og bliver nu efter hans død den, han nåede at tegne og tilegne til oplysning om den verserende grundlovssag om Lissabontraktaten, han var medsagsøger i.

Han var en af de første, der ville have undersøgt, om regeringens accept i 2008 af den største udvidelse af EU´s magt nogensinde - Lissabontraktaten – skete ved en overtrædelse af Grundloven. For ”hvis vores politikere ikke overholder Grundloven af hensyn til EU, hvor er demokratiet så henne?”, spurgte han.

Han var en af 28 personer, der dengang stævnede regeringen. Og hans stærke engagement i retssagen holdt aldrig op. Gangbesværet mødte han op og overværede den offentlige proces i Østre Landsret, men måtte melde afbud til domsafsigelsen i Højesteret om sagsøgernes søgsmålsret. Det var nok regeringen nederlag i Højesteret i januar 2011 og pressens og mediernes påfaldende ligegyldighed over for ”min tids måske vigtigste politiske retssag”, som han kaldte den, der fik ham til at flamme op.

Nu ville han gerne lave en plakat for at gøre folk bekendt med retssagen! Men ”jeg ved ikke, om jeg kan”, sagde han tøvende, for tegnehånden voldte ham besvær, ”men jeg prøver”. Et par måneder før hans 90-års fødselsdag var plakaten tegnet og farvelagt. Kun teksten manglede.

Ib holdt fast ved, at der skulle stå, at VK-regeringen tiltrådte traktaten. For nok har den nuværende SRSF-regering statsretsligt arvet sagen; men den har ikke det fulde politiske og moralske ansvar for tiltrædelsen af traktaten uden det rette hensyn til grundloven, insisterede Ib. Nu indrammer to enormt høje, søjleagtigt stive, mimikløse jakkesætmænd, plakaten og giver hinanden fast hånd på en TRAKTAT henover nogle små mennesker, far, mor og barn. Med hver sin halvdel af en GRUND - LOV i hænderne ser far og mor op på de mægtige mænd og spørger: GIK DET RIGTIGT TIL? Mens barnet ser ud på os. Det er Ib Spang Olsen, når han er bedst: enkelt og let at forstå!

Formentlig på grund af en misforståelse blev GIK DET RIGTIGT TIL? ikke trykt med Ibs håndtegnede bogstaver. Det irriterede hans kunstneriske akkuratesse.

Samtidig med at plakaten blev grafisk forberedt til trykning, efterlyste Ib en af sine tidligste plakater, som han tegnede til Information i 1946 og blev præmieret for. Den blev fundet i Informations gemmer! Og han nåede at se et foto af den, men ikke at få den reproduceret og solgt til fordel for Information, som han gerne ville.

På Herlev Sygehus glædede det ham, at plakaten om grundlovssagen, der kommer til offentlig forhandling i Østre Landsret til marts, nu er i omløb via Folkeafstemningskomite2010 og ses på en pjece og hjemmeside.

Hans sidste hånd på endnu en karakteristisk ibspangolsenplakat og på hans samlede, kolossale og mangesidede værk.

Helge Rørtoft-Madsen
Sagsøger og koordinator
Tlf.: 55980644, mobil:26825562