Dec 8, 2011

I anledning af EU-topmødet december 2011


I morgen starter EU sit topmøde. Med Euro-krisen er der en lang og vigtig dagsorden.

For os i Folkeafstemningskomité 2010 er det helt vigtige spørgsmål dog om, hvorvidt tiltrædelsen af Lissabontraktaten er sket i strid med Grundlovens §20.

Sagsøgerne fik af Højesteret den 11. januar 2011 medhold i at domstolene skal træffe afgørelse om tiltrædelsens gyldighed. Sagen er under behandling ved Østre Landsret, og så længe der ikke er fældet dom i sagen, kan det naturligvis ikke hævdes at tiltrædelsen er hverken gyldig eller ugyldig, hvilket også betyder at der ikke kan træffes danske beslutninger, herunder beslutninger om traktatændringer i EU-sammenhænge, der er betingede af at tiltrædelsen af traktaten er gyldig.

Forlydender i pressen vil vide at der på topmødet behandles forslag til traktatændring som medfører mulighed for at medlemslande kan idømmes sanktioner for ikke at overholde eurosamarbejdets betingelser. En sådan ændring indebærer dansk suverænitetsafgivelse i henhold til Grundlovens §20 og dermed mulighed for en nødvendig folkeafstemning.

Læs hele pressemeddelelsen her

Læs den engelske udgave her (english version)