Jan 11, 2011

Tillykke til den danske befolkning med en stor sejr i Højesteret


Efter 2 ½ års tovtrækkeri mellem regeringen og os afgjorde Højesteret i dag, at vi 35 personer på befolkningens vegne kan få domstolenes afgørelse af, om regeringen begik grundlovsbrud ved at tiltræde Lissabon-traktaten uden folkeafstemning eller mindst 5/6 flertal i folketinget
Regeringen har med næb og klør forsøgt at forhindre en domstolsprøvelse ved at påstå, at vi ikke havde ret til det. Men til Højesterets ære dømte ret-ten det både demokratisk og juridisk rigtige, at borgere kan føre grundlovs-tilsyn med politikernes beslutninger! Det vil ske nu!

Og en dag ender grundlovssagen med, at befolkningen får rettens ord for, om grundlovens § 20, stk.2 blev overtrådt og vi burde have haft en folkeaf-stemning om Lissabon-traktaten. Sagen fører desuden til afklaring af en række hidtil uafklarede, juridisk spørgsmål om suverænitetsafgivelse til EU.

Vi skylder en kæmpe tak til de mange mennesker, der på det sidste har givet penge til Folkeafstemnings-komite 2010s pengeindsamling til dækning af vores sagsomkostninger. Uden den støtte måtte vi have opgivet sagen før dommen!

På vegne af sagsøgerne:

Annelise Ebbe, Ib Spang Olsen, Niels Hausgaard, Christian B. Karstoft, Hans Henningsen, Finn Sørensen, Karen Horsens, Andreas Åbling Petersen, Poul Erik Andreassen, Sven Skovmand,
Hanne Reintoft, Drude Dahlerup, Hedvig Vestergaard, Ole Jensen, Helge Rørtoft-Madsen, Marianne Saxtoft, Jesper Jespersen, Erik Bach, Hanne Jakobsen, Jens Frederik Dahl, Knud Bjerre Engsnap, Anette Nilsson, Jørgen Raffnsøe, Uffe Geertsen, John Holten-Andersen, Haakon Brandt,
Klavs Lorenzen, Elisabeth Bergsøe, Bo Jeppesen, Karen Margrethe Hansen, Villy Klit-Johansen,
Baltser Andersen, Thorkil Sohn, Finn Hermann og Christian Juhl.

Helge Rørtoft-Madsen, tlf. 28825562/55980644.