Jun 3, 2011

Grundlovsmøde d. 5. juni - Askov Højskole


Grundlovsmøde om demokratiets tilstand og grundlovssagen om Lissabon-traktaten.

Gundloven kommer for alvor til debat på grundlovsmødet på Askov Højskole i år. Tim KnudsenMed to foredragsholdere sættes der særlig fokus på Grund-loven og demokratiets tilstand i dag.

Professor i statskundskab Tim Knudsen taler om de senere års forvandling af folkestyret i et mere teknokratiseret, mindre folkestyret samfund. Folkestyreidealerne om bred deltagelse og samtale skiftes ud med et elitært markedsdemokrati. Og forsøget på at skabe et fælleseuropæisk demokrati ser ikke ud til at lykkes.

Og med udgangspunkt i levebrødspolitikernes tvetungede grundlovshyldest på grundlovsdag taler professor i jura, fhv. EU-parlamentariker Ole Krarup om retssagen om Lissabon-traktaten mod regeringens og folketingets overtrædelse af Grundloven. For et flertal af dem valgte i 2008 at til- sidesætte værnet over for EU´s voksende underminering af vores demokratiske selvbestemmelsesret: forbudet mod suverænitetsafgivelse uden folkeafstemning.

Efter foredragene: spørgsmål og debat.

Mødet er et samarbejdsarrangement mellem Askov Højskole og Folkeafstemningskomite 2010, der støtter grundlovssagen om Lissabon-traktaten.

Grundlovsmødet finder sted i Askov Højskoles festsal den 5. juni kl. 14.00. Som sædvanlig er der fællessang og kaffebord. Entré 50,- kr.

Mødet er et samarbejdsarrangement mellem Askov Højskole og Folkeafstemningskomite 2010, der støtter grundlovssagen om Lissabon-traktaten.


På vegne af Folkeafstemningskomite 2010
Helge Rørtoft-Madsen (55980644)