Nov 23, 2015

Folkeafstemning med lusk, fusk og sjusk


Hvad enten aftalepartierne har undladt at undersøge en række forfatnings- og statsretlige problemer for at luske og fuske retspolitikken ind i Unionen, så er det i hvert fald noget sjusk, befolkningen ikke er tjent med. Vi må vide præcist, hvad vi skal stemme om.

Hvad enten aftalepartierne har undladt at undersøge en række forfatnings- og statsretlige problemer for at luske og fuske retspolitikken ind i Unionen, så er det i hvert fald noget sjusk, befolkningen ikke er tjent med. Vi må vide præcist, hvad vi skal stemme om.

Baggrunden for folkeafstemningen den 3. december om retsundtagelsen er, at et flertal af danskere i 1992 stemte nej til Maastricht-traktaten og dansk deltagelse i den overstatslige union. Men uden at alle lande godkendte traktaten, kunne Unionen ikke gennemføres. Derfor tillod Folketingets unionstilhængere sig at underkende folkeafstemningens nej og fandt på det såkaldte nationale kompromis mellem ja-partierne og SF som en kattelem til at lukke Danmark ind i Unionen ad.

Læs kronik i Kristeligt Dagblad 16. november 2015