Aug 23, 2012

LISSABONSAGEN KOMMER FOR HØJESTERET


30 sagsøgere har nu appelleret Østre Landsrets dom af 15. juni til bedømmelse i Højesteret.

 

Appellanter har fået fri proces til sagen i Højesteret.

Sagen kommer til mundtlig forhandling i Højesteret den 21. og 22. januar 2013, og nogen tid derefter afsiger Højesteret den endelige dom i sagen.

Appellanterne i højesteretssagen er:

Annelise Ebbe, Niels Hausgaard, Ole Krarup, Christian B. Karstoft, Hans Henningsen, Finn Sørensen, Karen Horsens, Andreas Åbling Petersen, Sven Skovmand, Hanne Reintoft, Drude Dahlerup, Hedvig Vestergaard, Helge Rørtoft-Madsen, Erik Bach, Hanne Jakobsen, Jens Frederik Dahl Schelde, Knud Bjerre Engsnap, Anette Nilsson, Poul Erik Andreassen, Jørgen Raffnsøe, Uffe Geertsen, John Holten-Andersen, Klavs Lorenzen, Elisabeth Bergsøe, Karen Margrethe Hansen, Christian Juhl, Villy Klit-Johansen, Finn Hermann, Thorkild Sohn og Bo Jeppesen.