Jun 15, 2012

Landsrettens dom


Østre Landsret afsiger dom i Lissabon-sagen